SUSAB söker skogsförvaltare

2017-11-20

Skogsutveckling Syds, (Susab) affärsidé är att erbjuda större skogs- ägare en resultateffektiv skogsförvaltning med tydlig och transpa- rent redovisning. Susab har förvaltning i Skåne, Småland, Halland och Västra Götaland.
Under 2018 söker vi en förvaltare med placering i Skåne och en förvaltare i Kalmar län.

Vi vill att du har ...

  • skoglig utbildning på högskolenivå.
  • ett stort intresse för och erfarenhet av skogsskötsel.
  • en väl utvecklad kommunikationsförmåga med tydlighet och struktur.
  • gedigen erfarenhet av att driva praktiskt skogsbruk i Götaland.
  • ett intresse av att ha med människor att göra och inte tvekar till att ta nya kontakter.
  • affärs-, mål- och resultatinriktat arbetssätt.
  • gedigen erfarenhet av entreprenadupphandling.
  • ett befintligt kontaktnät inom skogsbruket.

Ditt ansvar
Skogsförvaltaren ansvarar för planering, budgetering och genom- förande av alla skogliga åtgärder på förvaltningsuppdraget.

Du har en kontinuerlig dialog med uppdragsgivaren och håller denne välinformerad om uppdraget. Vi ser egenskaper som sam- arbetsförmåga och kemi med såväl uppdragsgivare och medarbetare som mycket viktiga

Du verkar i ett samspel med en redovisningsekonom som svarar för huvuddelen av administrationen kring uppdragen samt med dina förvaltarkolleger i samarbetet kring resurser. Du rapporterar till VD.

Stationeringsort är öppen för diskussion för tjänsten i Skåne. Gällande tjänsten i Kalmar län finns det möjlighet till tjänste- bostad.

Tjänsten i Skåne avses tillträda under våren för överlappnings- mjlighet. Kalmartjänsten är flexibel ötidsmässigt, dock senast under hösten 2018.

Mer information
Om du har frågor, tveka inte utan kontakta VD Daniel Andersson, tel. 0733-98 90 00.

Skicka ansökan senast 29 december till Daniel Andersson, Skogsutveckling Syd AB, Box 79, 296 21 Åhus eller maila till daniel.andersson@susab.se

Skogsutveckling Syd förvaltar och utför skogliga konsulttjänster i södra Götaland. Bolaget förvaltar ca 43 000 hektar skogsmark i Sverige och 33 000 ha i Lettland åt totalt 50 uppdragsgivare. Bolaget är ett helägt dotterbolag till Sydved. Huvudkontoret ligger i Åhus. Bolaget har verkat sedan 1994.
« Alla nyheter