Att för större skogsägare utföra en effektiv och kundanpassad
förvaltning med målet ett lönsamt och uthålligt skogsbruk.