Vi vill göra det så enkelt som möjligt för dig som skogsägare. Därför erbjuder vi en helhetslösning där vi tar hand om allt från planering och redovisning till skogsvård och avverkning. Du får en personlig skogsförvaltare som blir expert på just din skog. Tillsammans med dig tar vi sedan fram en långsiktig plan för hur vi på bästa sätt tar hand om din skog och skapar god lönsamhet.

Vi hjälper dig med:

- En genomarbetad skogsbruksplan
- Långsiktig rådgivning
- Skoglig och ekonomisk planering
- Drift och skötsel
- Tydlig redovisning
- Värdering
- Myndighetskontakter
- Skogscertifiering
- Vi tar hand om den strategiska planeringen

Vi tänker långsiktigt och med rätt planering kan vi se till att intäkterna kommer rätt i tiden så att det blir bäst för dig på sikt. Vi sköter allt från kontakten med myndigheterna till förhandlingar med Skogsstyrelsen, Länsstyrelsen och Naturvårdsverket.

FÖRVALTNING I LETTLAND

We are managing 46 000 hectares of forest and agriculture land owned by Swedish investors.