SUSAB förvaltar större skogsegendomar och utför skogliga konsulttjänster i Skåne, Småland, Blekinge, Halland och Västra Götaland.

All produktion i form av avverkning, skogsvård, väg- och fastighetsunderhåll utförs av våra utvalda och erfarna entreprenörer och vi kan alltid erbjuda samordnad virkesförsäljning för bästa pris.

SUSAB grundades 1994 och har sitt huvudkontor i Åhus. Vi är och kommer alltid att vara en skogsförvaltare som finns nära dig.