Daniel Andersson, VD, Fil Kand. Skog & Träteknik

Hallänning med stort intresse för sport samt jakt och förvaltning av familjens egna skogar i södra Halland. Tidigare arbetat som VD för VIDA-koncernens sågverk i Hästveda samt haft flera ledande befattningar inom Södra Skogsägarna. Ledamot i styrelsen för Södra Hallands Kraft.

Karl Danielsson, Agronom och skogsägare från Östergötland

Grundare av Areal-gruppen och Karl Danielsson Egendomar, som är några av de ledande företagen inom förmedling och rådgivning för jord- och skogsbruket. Ordförande i Åtvidabergs Sparbank 2002-2008 och ledamot i styrelsen för Baroniet Adelswärd 2002-2014. Medgrundare till och styrelsemedlem i skogsfonden Silvestica Green Forest sedan 2016. Bor på egen gård utanför Valdemarsvik där familjeliv, jakt och skogsförvaltning hör till favoriterna.

Johan Hederstierna, Civilingenjör

Vice President på Volvo Bussar och skogsförvaltare på Rossareds Säteri. Rossareds Säteri ägs av AB Volvo. Fritidsaktiviteterna förläggs till skogen - allt från skogshuggning till jakt.

Oskar Swahn, Verksamhetschef Sydved

Småländsk jägmästare med stort skogsskötselintresse. Arbetar idag som Verksamhetschef för Sydveds fältorganisation. Har tidigare haft flera olika befattningar inom Sydved och Stora Enso Bioenergi och senast som Regionchef för Sydveds Region Syd. Fritiden ägnas till stor del åt familjen och mycket idrottsaktiviteter. Bor i Öjaby, Växjö med fru och tre barn.

Daniel Stridsman, Virkeschef Sydved, Jägmästare

Småländsk östkustbo med intresse för squash, jakt och gårdsliv. Arbetar som virkeschef i Sydved och har innan Sydved haft flera ledande befattningar inom Holmenkoncernen från Västerbotten i norr till Småland i Söder. Ledamot i styrelsen för Holmen AB 2010 – 2014. Styrelsemedlem och ordförande i Västerviks Squash Racket Club sedan 2013. Bor på familjegården strax söder om Västervik med fru och två barn.