Daniel Andersson, VD, Fil Kand. Skog & Träteknik

Hallänning med stort intresse för sport samt jakt och förvaltning av familjens egna skogar i södra Halland. Tidigare arbetat som VD för VIDA-koncernens sågverk i Hästveda samt haft flera ledande befattningar inom Södra Skogsägarna.

Karl Danielsson, Agronom och skogsägare från Östergötland.

Grundare av Areal-gruppen, som är ett av de ledande företagen inom förmedling och rådgivning för jord- och skogsbruket. Ordförande i Åtvidabergs Sparbank 2002-2008 och ledamot i styrelsen för Barionet Adelswärd sedan 2002. Bor i Norrköping, kontor i Linköping men vistas ofta på landet i Valdemarsvikstrakten där familjeliv, jakt och skogsförvaltning hör till favoriterna.

Pär Johansson, Regionchef för Sydveds Region Syd.

Småländsk jägmästare som tidigare arbetat med transport och logistik på Stora Enso och Sydved samt som distriktschef på Sydved. Bor på skogsfastighet i södra Småland, där jakt och skogsförvaltning tar en stor del av fritiden.

Johan Hederstierna, Civilingenjör och skogsförvaltare.

Vice President på Volvo Bussar och skogsförvaltare på Rossareds Säteri. Rossareds Säteri ägs av AB Volvo. Fritidsaktiviteterna förläggs till skogen - allt från skogshuggning till jakt.

Thomas Agrell, Virkeschef på Sydved AB

Jägmästare som reste norrut efter examen och arbetade för Sveaskog. Efter detta 7 år som Regionchef för Södra Skogsägarna i Jönköping, Sveriges sågverkstätaste område. Nu sedan 16 år Virkeschef på Sydved AB. Fritiden ägnas åt familjen, sommarstället vid havet och odling på kolonilotten. Jaktintresset har ökat med åren, så främst hösten har blivit mer spännande.

Lisa Kjellén, VD för Forestry

Forestry äger cirka 7 000 ha skog och mark i Lettland. Delägare och styrelseledamot i
AB Gullringsbo Egendomar, en av Sveriges största privatägda fastighets- och byggkoncerner. Även ledamot i Svenska Hus AB. Arbetar ideellt för stiftelsen Vaggan och bor på en gård i Sörmland där natur och jakt är stora intressen.