Vi erbjuder dig en helhetslösning där vi tar hand om allt från planering och redovisning till skogsvård och avverkning. Här kan du i detalj läsa mer om vår process.

Planering

Digitaliserad skogsbruksplan à jour-förs löpande

 • Aktuellt virkesförråd
 • Aktuell tillväxt
 • Möjlig avverkning
 • Skogsvårdsbehov
 • Aktuella kartor (Jaktkartor kan enkelt framställas)

Långtidsplan

 • Beräkningar av långsiktiga netton

Årlig budget

 • Bra grepp om verksamheten
 • Budgetnettot kan utbetalas en gång i månaden, slutreglering efter verksamhetsårets slut

Myndighetskontakter

 • Ansökningar och kontakter med Skogs- och Länsstyrelser
 • Utverkande av bidrag (t ex ädellöv)

Skogsvård

Planering och genomförande av all skogsvård

 • Planering och upphandling av markberedning
 • Plantor/frön
 • Plantering/sådd
 • Röjning

Avverkning

Garanterad virkesavsättning

 • Med förvaltningsavtal kan du välja att bli VIP-leverantör till Sydved för att bli prioriterad vid storm och virkesöverskott

Virkesförsäljning

 • Möjlighet att utnyttja SUSAB:s större volymunderlag för högre tillägg på timmer, kubb och massaved. Försäljningen sker på kommissionsbasis

Planering och genomförande av avverkning

 • Avverkningsprioritering d v s vilka bestånd som är lämpligast att hugga med tanke på biologi och virkespriser
 • Leja in entreprenörer
 • Ledning och kontroll av avverkning
 • Gallringsstyrka
 • Trädslagsval
 • Skador
 • Objektsredovisning av intäkter och kostnader i varje avverkningstrakt

Redovisning

Årsredovisning

 • Tydlig redovisning av årets utfall
 • Ger aktuellt värde på skogen i kr
 • Förräntning på det i skog bundna kapitalet